MEILLÄ ONNISTUT

14.5.2021

Rajoituksia, jotka ovat olleet voimassa 16.5.21 asti on nyt jatkettu 31.5.2021 asti. 

 

Tausta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa 16.5.2021 asti koko toimialueellaan eli Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla myös niin sanottua turvavälipäätöstä.

Päätöksen mukaan tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden pitää varmistaa, että asiakkailla on tosiasiallinen mahdollisuus välttää lähikontaktit toisiinsa - turvavälit on siis voitava säilyttää tilojen käytössä. Määräys perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d.

58 d § (19.2.2021/147)


Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi

Jos on ilmeistä, että 58 c §:n mukaiset ja muut jo toteutetut toimenpiteet eivät ole riittäviä ja jos covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi 2 momentissa säädettyjen edellytysten täyttyessä on välttämätöntä, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi antaa toimialueellaan kaikkia 5 momentissa mainittuja toimijoita velvoittavan päätöksen, jonka mukaan yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö on järjestettävä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää 4 momentissa tarkoitettu lähikontakti toisiinsa. Päätöksestä on käytävä ilmi, että toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Päätöksessä on lisäksi selostettava, mitä yleisölle avoimilla ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuilla tiloilla sekä lähikontaktilla tarkoitetaan. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavan päätöksen, jos toimenpiteet ovat välttämättömiä usean kunnan alueella. Kunnan tekemässä samanaikaisesti voimassa olevassa päätöksessä asetetut velvoitteet täydentävät kunnan alueella voimassa olevia aluehallintoviraston päätöksellä asetettuja velvoitteita.

 

Toimintamallit Forever Myllypuro

Olemme tehneet valmiiksi selvityksen aluehallintovirastolle ja Helsingin kaupungille yksityisen toimijan toimenpiteistä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi tartuntalain mukaisesti. Eduskunta päätti tartuntalain pääosin väliaikaisista muutoksista perjantaina 19.2.2021. Tartuntalain muutoksilla annetaan kunnille ja aluehallintovirastoille toimivaltuuksia valvoa ja tarvittaessa rajoittaa myös yksityisen elinkeinonharjoittajan toimintaa, mikäli se olisi välttämätöntä epidemian ehkäisemiseksi. Tässä selvityksessä Euroshape Oy/ Forever Myllypuro (0865424-4) esittää toimitiloissaan käytössä olevat toimintamallit, joita eduskunta vastauksessaan 58 d § edellyttää. Yrityksemme tiloissa asioidessa alla mainitut yleiset hygieniatoimenpiteet ovat velvoittavia kaikissa asiakastiloissa sekä kaikille tiloissamme asioiville. 

Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi Forever Myllypurossa:

 

Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien pesemiseen saippualla vesipisteillä Arena Centerin wc-tiloissa, pukutiloissa, Foreverin jäsenten pukuhuoneessa sekä kuntosalin wc:ssä ja vesipisteillä sekä sisäpyöräilysalin vesipisteellä. Olemme hankkineet käsidesiä kuntosalin aulaan sekä muihin tiloihimme siten, että käsidesin käyttö on mahdollista kaikkialla toimitiloissamme lisäämään käsihygieniaa. Kuntosalilla ja kaikissa liikuntatiloissa ovat desinfiointiaineet ja paperit välineiden putsaamista varten. Tämä hoidetaan jokaisen laitteen tai välineen käytön jälkeen välineen käyttäjän toimesta.

 

Asiakkaille ja osallistujille on annettu riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet. Tämä on toteutettu jäsenkirjeellä sähköpostitse sekä tiloihimme painetuilla julisteilla. Lisäksi toimintamallimme ovat kuntoklubimme aulassa helposti luettavissa. Henkilökuntamme on koulutettu ja opetettu kokouksin ja henkilöstötiedottein ohjeistamaan sekä valvomaan näiden toimenpiteiden toteutumista käytännössä. Yksityisen kuntokeskuksen etuja on myös se, että jäsenmäärä on rajattu ja henkilöt pääasiassa tuttuja keskenään, jolloin asiakkaiden välistä valvontaa tapahtuu myös oman valvontamme tueksi.

  

Tilojen ja pintojen puhdistamista on tehostettu seuraavilla toimenpiteillä. Tilamme siivotaan 6 kertaa viikossa ammattisiistijän toimesta. Jo ennestään kattava siivousohjelmamme on päivitetty mm. kosketuspintojen pesemisen ja desinfioinnin osalta. Roskapisteitä ja desinfiointipisteitä on lisätty. Puhdistusaine on suunniteltu toistuvaan pesuun erityisesti sairaala-, elintarvike-, urheilu-, ja saniteettitiloihin. 

 

Olemme järjestäneet toimitilojemme 1200 m2 tilaan asiakkaidemme ja osallistujien oleskelun sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Olemme supistaneet toimintaamme jo vuoden 2020 maaliskuusta aina kulloinkin voimassa olevia viranomaisten ohjeita noudattaen mm. ryhmätoiminnan asiakaspaikkojen radikaaliin rajoittamiseen. Jokaisen tilan käyttöaste on tällä hetkellä maksimissaan -50 % normaalista asiakasmäärästä. Tilojen asiakasmäärä ovat suhteutettu tilan kokoon. Kuntosalin pinta-ala on n. 900m2, joten kokonaisjäsenmäärä huomioon ottaen löytyy jokaiselle harjoittelijalle omaa tilaa sekä vaihtoehtoisia harjoituslaitteita turvallisen treenin tekemiseksi. Asiakaspaikat ohjatuilla tunneilla ovat riittävän etäällä toisistaan ja liikunnanohjaamme valvovat asiakkaiden sijoittelua jokaisella tunnilla siten, että asianmukaiset turvavälit toteutuvat. Ohjatut liikuntatunnit ovat porrastettu siten, että tuntien väliin jää aika välineiden desinfiointiin. Tiloissa liikkumista ohjataan myös pitämällä kulkusuunnat siten, että asiakkaat eivät kohtaa toisiaan saleista siirtyessä. Henkilökuntamme seuraa tiloissa olevaa asiakasmäärää.

 

Ryhmäliikuntatuntien osalta suosittelemme asiakkaitamme valitsemaan vihreitä tunteja, joilla on hyvin tilaa. Keltaisilla tunneilla käyttöaste on keskitasolla ja punaisilla tunneilla asiakkaita on eniten. Näitä jälkimmäisiä tunteja ohjeistamme välttämään, mikäli se on mahdollista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otamme käyttöön omavalvontakaavakkeen 29.4.-16.5.2021 välille, jolla pyrimme entisestään tehostamaan etäisyyksien ja toimintamallien noudattamista tiloissamme. Tiloissa liikuntaa ohjaava henkilö on vastuussa asiakkaiden sijoittelusta liikuntatilassa, jotta vähintään 2 m etäisyydet toteutuvat. Henkilökuntaa on paikalla, kun ihmisiäkin on eniten. Kuntosalilla kierrämme henkilökunnan kanssa ja valvomme toimintamallien noudattamista. Omavalvontakaavakkeeseen tarkastuksen tehnyt henkilö kuittaa valvonnan suoritetuksi. Tällä pystymme todentamaan valvonnan suoritetuksi ja toimintamallimme jalkautetuksi covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi.

 

Kulunvalvontajärjestelmämme ansiosta pystymme valvomaan myös etänä, ettei asiakasmäärä ylitä kuntosalin osalta sellaista määrää, joka ei pystyisi pitämään turvallisesti ja tehokkaasti turvavälejä. Salin 900m2 pinta-alaan jos ottaa 50 henkeä, jää kaikille n. 20m2 tilaa. Tällä hetkellä maksimaalinen täyttöaste kuntosalilla on ollut samanaikaisesti 20 henkilöä, jolloin jokaiselle jää tilaa 45m2.

 

Kuntosalin tiloissa on lisäksi nykyaikainen tehokas koneellisesti järjestetty ilmanvaihto, jonka ansiosta lähes 1000 kuutiometriä ilmaa vaihtuu tehokkaasti ja mahdollistaa turvallisen treeniympäristön.

 

Toimintaohjeet klubilla asioidessa

  • Helsingin kaupungin toiminnassa noudatetaan edelleen kasvomaskisuositusta. Kasvomaskin käyttöä suositellaan, mikäli kasvomaskin käyttöön ei ole terveydellistä estettä. Käytäthän maskia tämän ohjeen mukaan klubille saapuessa, pukutiloissa ja tuntia/treeniä odottaessasi.

  • Käsienpesu mennen tullen on kaikista tärkein asia.

  • Kaikkien treenaajien tulee myös puhdistaa laitteet ja välineet käytön jälkeen. Olemme lisänneet puhdistuspisteitä koko taloon reilusti, jotta tämä on sujuvaa.

  • Kengät on mahdollista jättää edelleen alakerran aulaan, jos saavut treenivaatteissa, ja haluat olla menemättä lainkaan pukutiloihin.

  • Muistattehan kaikissa tiloissa antaa muille liikkujille tilaa, ja pidetään riittävät turvavälit.

  • Jos olet terve ja hyvinvoiva, tervetuloa treenaamaan klubille! Mikäli olet sairaana tai ollut sairaana pysythän kotona THL:n ohjeistuksen mukaisesti.

  • Matkustamisen jälkeen pidäthän karanteenia salilta THL:n voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti.

 

Taudin jäljitysmekanismit
Meillä on kuluneen vuoden (13.3.2020 lähtien) ollut yksi altistuminen, jonka tartuntatautiviranomainen on meille ilmoittanut. Altistustilanteessa toimimme viranomaisten ohjeiden mukaan ja ilmoitimme mahdollisille jatkoaltistuneille asiasta sekä sähköpostilla että tekstiviestillä. Tiettävästi ilmoitetuista kukaan ei sairastunut koronaan.

 

Aluehallintovirastolla sekä kunnan tämän lain mukaiseen valvontaan osallistuvilla viranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 59 a—59 d §:n mukaisen valvonnan toteuttamiseksi välttämättömät tiedot siltä, johon kohdistuu 58 c tai 58 e §:ssä säädetty velvoite sekä siltä, johon on kohdistettu 58, 58 d, 58 f tai 58 g §:n nojalla päätös. Tiedot on annettava viivytyksettä ja maksutta.

 

59 e § mukainen oikeus saada tietoja toteutuu Euroshape Oy:ssä. 58 d § mukainen selvitys on yllä ja teemme yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa sen osalta, mikäli tarve sen vaatii. Yhteyshenkilö yrityksessämme on ja tietoja antaa: Simo Lempinen, toimitusjohtaja. p. 045 1279 345 ja simo@foreverclubs.fi.

 

Euroshape Oy/ Forever Myllypuro sitoutuu 58 d § säädettyjen velvollisuuksien ja rajoitusten sekä niitä koskevien päätösten noudattamiseen toiminnassaan covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi.

 

Helsingissä 27.4.2021

 

Simo Lempinen

toimitusjohtaja

Euroshape Oy/ Forever Myllypuro

www.foreverclubs.fi

 

 

Tämän selvityksen taustalla on ammattimainen ja systemaattinen paikallinen liiketoiminta, joka työllistää toimitiloissamme yhteensä 11 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. Yrityksemme on toiminut vastuullisesti viranomaisten kulloinkin voimassa olevien ohjeistusten mukaan koko covid-19-pandemian aikana.

Meillä on tapana onnistua.