Rekisteriseloste

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 

REKISTERINPITÄJÄN NIMI JA YHTEYSTIEDOT
Forever Myllypuro/ Euroshape Oy
Alakiventie 2, 00920 Helsinki, info@foreverclubs.fi

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)
Forever Myllypuro/ Euroshape Oy:n verkkopalveluiden käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen, yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin, tilastointiin, palvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen sekä muihin palveluihin liittyviin tarkoituksiin.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin kerätään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • Nimi

 • Yhteystiedot

 • Käyttötiedot

 • Muut käyttäjän itse antamat tiedot

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa Forever Myllypuro/ Euroshape Oy:n verkkosivustoa ja verkkopalvelua käyttäessään.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

 

TARKASTUS-OIKEUS
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle

 

Tietosuojalauseke Forever Myllypuro/ Euroshape Oy


Henkilötiedot

Forever Myllypuro/ Euroshape Oy, myöhemmin Forever Myllypuro noudattaa Suomen henkilötietolakia (523/1999) henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Forever Myllypuro käyttää henkilötietoja ainoastaan sähköisiin palveluihin kuten laskutusjärjestelmä, ryhmäliikunta-aikataulu ja kulunvalvonta. Käyttäjän tulee antaa Forever Myllypurolle kulloisenkin palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset ja oikeat henkilö- ja muut tiedot.

Käyttäjän antamat henkilötiedot ovat luottamuksellista tietoja joita ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Forever Myllypurolla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa nimi ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa vain siinä tapauksessa, mikäli on syytä epäillä, että henkilö on syyllistynyt tai epäillään syyllistyneen Suomen laissa määriteltyyn rikokseen.

Forever Myllypuro kerää henkilötietoja, kun täytät liittymislomakkeen ja luot jäsenyyden, ostat sarjakortin johonkin liikuntapalveluihimme tai aloitat kurssin. Henkilötietoja kerätään myös, kun asiakas käy kuntosalilla, ryhmäliikunnassa tai avaa jonkin lukijalla varustetuista ovista. Osa yrityksistä vaatii jäsenyyden edellytyksenä raportin henkilöstönsä käynneistä.


Henkilötietojen tallennus

Käyttäjän antamat henkilö- ja yhteystiedot tallennetaan Enkoran tarjoamalle palvelimelle asiakasrekisteriin aina liittymisen tai muun palvelun ostamisen yhteydessä, jossa asiakas saa henkilökohtaisen avainkortin Forever Myllypuroon. Forever Myllypuro voi tarvittaessa käyttää henkilö- ja yhteystietoja kehittääkseen omaa toimintaa ja palveluita.


Forever Myllypuro tallentaa seuraavia tietoja

 • Nimi, postinumero ja postitoimipaikka, osoite ja syntymäaika

 • Sähköposti ja puhelinnumero

 • Käyntihistoria

 • Laskutushistoria

 • Verkkolaskukseen tarvittavat tiedot

 • Asiakkaan meille antamat taustatiedot, joita hyödynnetään asiakkaan harjoittelun tueksi

 • Pankki- tai luottokortin numeroita ei tallenneta


Näin suojaamme henkilötietosi

Tietoja säilytetään Forever Myllypuro tietokannoissa Enkoran palvelimilla johon ulkopuolisella ei ole pääsyä. Lisäksi kaikki henkilötiedot tallennetaan tietokantoihin vahvasti salattuina. Henkilötietokantoihin on pääsy/käyttöoikeus ainoastaan Forever Myllypuron henkilökunnalla ja Enkoran ylläpidolla.

Asiakkaalla on omilla käyttäjätunnuksilla mahdollisuus nähdä omat tallennetut perustiedot.

Yrityksessämme olemme kouluttaneet henkilökuntamme toimimaan henkilötietoja kunnioittaen ja järjestelmään pääsy on rajoitettu toimenkuvien mukaan.