MEILLÄ ONNISTUT

22.02.2021

 

 

Olemme tehneet valmiiksi selvityksen aluehallintovirastolle ja Helsingin kaupungille yksityisen toimijan toimenpiteistä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi tartuntalain mukaisesti. Eduskunta päätti tartuntalain pääosin väliaikaisista muutoksista perjantaina 19.2.2021. Tartuntalain muutoksilla annetaan kunnille ja aluehallintovirastoille toimivaltuuksia valvoa ja tarvittaessa rajoittaa myös yksityisen elinkeinonharjoittajan toimintaa, mikäli se olisi välttämätöntä epidemian ehkäisemiseksi. Tässä selvityksessä Euroshape Oy/ Forever Myllypuro (0865424-4) esittää toimitiloissaan käytössä olevat toimintamallit, joita eduskunta vastauksessaan 58 c § edellyttää. Yrityksemme tiloissa asioidessa alla mainitut yleiset hygieniatoimenpiteet ovat velvoittavia kaikissa asiakastiloissa sekä kaikille tiloissamme asioiville. 

Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi Forever Myllypurossa:

 

Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien pesemiseen saippualla vesipisteillä Arena Centerin wc-tiloissa, pukutiloissa, Foreverin jäsenten pukuhuoneessa sekä kuntosalin wc:ssä ja vesipisteillä sekä sisäpyöräilysalin vesipisteellä. Olemme hankkineet käsidesiä kuntosalin aulaan sekä muihin tiloihimme siten, että käsidesin käyttö on mahdollista kaikkialla toimitiloissamme lisäämään käsihygieniaa. Kuntosalilla ja kaikissa liikuntatiloissa ovat desinfiointiaineet ja paperit välineiden putsaamista varten. Tämä hoidetaan jokaisen laitteen tai välineen käytön jälkeen välineen käyttäjän toimesta.

 

Asiakkaille ja osallistujille on annettu riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet. Tämä on toteutettu jäsenkirjeellä sähköpostitse sekä tiloihimme painetuilla julisteilla. Lisäksi toimintamallimme ovat kuntoklubimme aulassa helposti luettavissa. Henkilökuntamme on koulutettu ja opetettu kokouksin ja henkilöstötiedottein ohjeistamaan sekä valvomaan näiden toimenpiteiden toteutumista käytännössä. Yksityisen kuntokeskuksen etuja on myös se, että jäsenmäärä on rajattu ja henkilöt pääasiassa tuttuja keskenään, jolloin asiakkaiden välistä valvontaa tapahtuu myös oman valvontamme tueksi.

 

Kaikki tällä hetkellä (22.2.2021) voimassa olevat toimintamallimme voi lukea TÄÄLTÄ.

 

Tilojen ja pintojen puhdistamista on tehostettu seuraavilla toimenpiteillä. Tilamme siivotaan 6 kertaa viikossa ammattisiistijän toimesta. Jo ennestään kattava siivousohjelmamme on päivitetty mm. kosketuspintojen pesemisen ja desinfioinnin osalta. Roskapisteitä ja desinfiointipisteitä on lisätty. Puhdistusaine on suunniteltu toistuvaan pesuun erityisesti sairaala-, elintarvike-, urheilu-, ja saniteettitiloihin. 

 

Olemme järjestäneet toimitilojemme 1200 m2 tilaan asiakkaidemme ja osallistujien oleskelun sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Olemme supistaneet toimintaamme jo vuoden 2020 maaliskuusta aina kulloinkin voimassa olevia viranomaisten ohjeita noudattaen mm. ryhmätoiminnan asiakaspaikkojen radikaaliin rajoittamiseen. Jokaisen tilan käyttöaste on tällä hetkellä maksimissaan -50 % normaalista asiakasmäärästä. Tilojen asiakasmäärä ovat suhteutettu tilan kokoon. Kuntosalin pinta-ala on n. 900m2, joten kokonaisjäsenmäärä huomioon ottaen löytyy jokaiselle harjoittelijalle omaa tilaa sekä vaihtoehtoisia harjoituslaitteita turvallisen treenin tekemiseksi. Asiakaspaikat ohjatuilla tunneilla ovat riittävän etäällä toisistaan ja liikunnanohjaamme valvovat asiakkaiden sijoittelua jokaisella tunnilla siten, että asianmukaiset turvavälit toteutuvat. Ohjatut liikuntatunnit ovat porrastettu siten, että tuntien väliin jää aika välineiden desinfiointiin. Tiloissa liikkumista ohjataan myös pitämällä kulkusuunnat siten, että asiakkaat eivät kohtaa toisiaan saleista siirtyessä. Henkilökuntamme seuraa tiloissa olevaa asiakasmäärää.

 

Ryhmäliikuntatuntien osalta suosittelemme asiakkaitamme valitsemaan vihreitä tunteja, joilla on hyvin tilaa. Keltaisilla tunneilla käyttöaste on keskitasolla ja punaisilla tunneilla asiakkaita on eniten. Näitä jälkimmäisiä tunteja ohjeistamme välttämään, mikäli se on mahdollista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otamme käyttöön omavalvontakaavakkeen 26.2.2021 - 14.3.2021 välille, jolla pyrimme entisestään tehostamaan etäisyyksien ja toimintamallien noudattamista tiloissamme. Tiloissa liikuntaa ohjaava henkilö on vastuussa asiakkaiden sijoittelusta liikuntatilassa, jotta vähintään 2 m etäisyydet toteutuvat. Henkilökuntaa on paikalla, kun ihmisiäkin on eniten. Kuntosalilla kierrämme henkilökunnan kanssa ja valvomme toimintamallien noudattamista. Omavalvontakaavakkeeseen tarkastuksen tehnyt henkilö kuittaa valvonnan suoritetuksi. Tällä pystymme todentamaan valvonnan suoritetuksi ja toimintamallimme jalkautetuksi covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi.

 

Kulunvalvontajärjestelmämme ansiosta pystymme valvomaan myös etänä, ettei asiakasmäärä ylitä kuntosalin osalta sellaista määrää, joka ei pystyisi pitämään turvallisesti ja tehokkaasti turvavälejä. Salin 900m2 pinta-alaan jos ottaa 50 henkeä, jää kaikille n. 20m2 tilaa. Tällä hetkellä maksimaalinen täyttöaste kuntosalilla on ollut samanaikaisesti 20 henkilöä, jolloin jokaiselle jää tilaa 45m2.

 

Kuntosalin tiloissa on lisäksi nykyaikainen tehokas koneellisesti järjestetty ilmanvaihto, jonka ansiosta lähes 1000 kuutiometriä ilmaa vaihtuu tehokkaasti ja mahdollistaa turvallisen treeniympäristön.

Taudin jäljitysmekanismit


Meillä on kuluneen vuoden (13.3.2020 lähtien) ollut yksi altistuminen, jonka tartuntatautiviranomainen on meille ilmoittanut. Altistustilanteessa toimimme viranomaisten ohjeiden mukaan ja ilmoitimme mahdollisille jatkoaltistuneille asiasta sekä sähköpostilla että tekstiviestillä. Tiettävästi ilmoitetuista kukaan ei sairastunut koronaan.

 

Päivitykset ja tarkennuket AVI:n antamaan määräykseen 25.2.2021
Olemme ohjeistaneet asiakkaitamme tiedotteilla sekä jäsenkirjeillä toimintamalleistamme. 1.3.21 – 14.3.21 ajalla perumme sisäpyöräilytunnit ja tämä tila erillisenä tilana toimii asiakkaidemme odotustilana/ lämmittelytilana kuntosalille. Jumpissa kapasiteetti on laskettu siten, että tunnille otetaan vain 10 jumppaajaa per tunti. Jumpista poistutaan salin takakautta, jotta asiakkaat eivät kohtaa.  
Ohjeistukset on laadittu sekä kartanomaisesti, kuten alla sekä tietysti kirjallisin ohjein, lattiaopastein ja henkilökuntamme vahtii tämän toteutumista ruuhka-aikoina.
Toimintaa arvioidaan päivittäin ja tarpeen tullen muokkaamme toimintamallia.

 

Aluehallintovirastolla sekä kunnalla tämän lain mukaiseen valvontaan osallistuvilla viranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 59 a—59 d §:n mukaisen valvonnan toteuttamiseksi välttämättömät tiedot siltä, johon kohdistuu 58 c tai 58 e §:ssä säädetty velvoite sekä siltä, johon on kohdistettu 58, 58 d, 58 f tai 58 g §:n nojalla päätös. Tiedot on annettava viivytyksettä ja maksutta.

 

59 e § mukainen oikeus saada tietoja toteutuu Euroshape Oy:ssä. 58 c § mukainen selvitys on yllä ja teemme yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa sen osalta, mikäli tarve sen vaatii. Yhteyshenkilö yrityksessämme on ja tietoja antaa: Simo Lempinen, toimitusjohtaja. p. 045 1279 345 ja simo@foreverclubs.fi.

 

Tässä selvityksessä viitatut kohdat ja momentit pohjautuvat eduskunnan vastaukseen 19.2.2021 koskien tartuntalakia. Tässä linkki koko vastaukseen HE_245/2020_vp

 

Euroshape Oy/ Forever Myllypuro sitoutuu 58 c § säädettyjen velvollisuuksien ja rajoitusten sekä niitä koskevien päätösten noudattamiseen toiminnassaan covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi.

 

Helsingissä 22.2.2021

 

Simo Lempinen

toimitusjohtaja

Euroshape Oy/ Forever Myllypuro

www.foreverclubs.fi

 

 

Tämän selvityksen taustalla on ammattimainen ja systemaattinen paikallinen liiketoiminta, joka työllistää toimitiloissamme yhteensä 11 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. Yrityksemme on toiminut vastuullisesti viranomaisten kulloinkin voimassa olevien ohjeistusten mukaan koko covid-19-pandemian aikana.

 

 

 

Meillä on tapana onnistua.